Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України

Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, провідна наукова організація в галузі високих технологій, був створений в 1987 році. Основні напрямки наукових досліджень ІПРІ НАН України:

ІПРІ НАН України (далі Інститут) використовує результати наукових досліджень для вирішення різноманітних проблем. Одна з проблем, вирішенням якої займався інститут – високоякісне відтворення звуку з фонографічних циліндрів Едісона та перезапис інформації з них на сучасні носії інформації. Необхідність в перезапису виникла тому, що з часом фонографічні циліндри Едісона руйнуються і перші записи звуку, що були зроблені людством за допомогою фонографа, можуть бути втрачені. Вчені багатьох країн світу, використовуючи різні методи (електродинамічний, п'єзоелектричний і т.і.), намагалися перенести інформацію з фонографічних циліндрів на сучасні носії, але якісного відтворення звуку не було досягнуто, крім того поверхня фонографічних циліндрів при зчитуванні пошкоджувалась.

Одним з важливих досягнень інституту є розробка принципово нового оптико-механічного методу та створення технології і апаратури неруйнівного відтворення звуку з раритетних носіїв інформації, в тому числі з фонографічних циліндрів Едісона. З циліндра в цифровій формі знімається і заноситься в ПЕОМ профіль звукової доріжки, який згодом, після відповідної обробки, конвертується в звук. Комп'ютерна обробка і перетворення профілю доріжки в звук виключає необхідність повторення процесів відтворення з метою вибору оптимальної швидкості обертання, що істотно зменшує імовірність пошкодження циліндрів при їх відтворенні. Більш того, відтворення профілю доріжки здійснюється при швидкостях в 10-20 разів менших за ті, на яких провадився запис звуку. Це дозволяє зменшити динамічне навантаження системи відтворення на поверхню циліндру більш ніж у 100 разів.

Запропонований метод дозволяє зберегти фізичну цілісність фонографічних циліндрів Едісона, отримати високоякісне відтворення звуку та перезапис інформації з фонографічних циліндрів на сучасні носії, що дає можливість введення в науковий обіг раритетних музичних колекцій початку ХХ сторіччя. Розробка інституту отримала високу оцінку фахівців на Всесвітньому аудіоконгресі в Мюнхені в березні 1997 року. Датські вчені, які проводили тестування систем перезапису різних країн світу, визнали розробку Інституту дуже вдалою, тому в 1999 році замовили Інституту перезапис фонограм Державної університетської бібліотеки м. Ааргус.

На прохання ЮНЕСКО та Міжнародної музичної ради, а також особисто лорда Ієгуді Мєнухіна, відомого музиканта ХХ сторіччя, з 1996 по 1999 рік в Інституті були проведені роботи по перезапису на цифрові носії фонографічних циліндрів, що зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, з записами єврейського музичного фольклору 1912-1947 рр. колекції М.Береговського. З 1200 фонографічних циліндрів, що були надані бібліотекою ім. В.І.Вернадського, перезаписані 800 циліндрів.

За матеріалами колекції підготовлені та видані 4 компакт-диски:

Крім вищезазначеного, були замовлені та переписані на цифрові носії: колекція українського музичного фольклору Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, колекція фонографічних циліндрів з фонограмами видатного датського композитора та музиканта Карла Нільсена; фонографічні циліндри музею музичної культури ім. М.Глінки (Росія); колекція звукового фонду Національної бібліотеки в м. Варшаві (Польща).

Сьогодні в Інституті продовжуються роботи по перезапису фонографічних циліндрів та виданню відновлених раритетних аудіозаписів початку ХХ сторіччя. Інститут також має можливість відтворення записів з інших раритетних носіїв інформації, наприклад грамплатівок, магнітних плівок, тощо.

Частину найбільш цікавих взірців унікальних фонозаписів українського фольклору початку XX-го сторіччя вже опубліковано у онлайновій фонотеці проекту «Українська Автентична Музика», і їх можна прослухати в мережі Інтернет на цій сторінці www.folk.org.ua/audio/Крючин Андрій Андрійович
заступник директора з наукової роботи
доктор технічних наук, професор

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


вул. Шпака 2 Київ 03113 Україна
+38 (044) 454.2152, 456.5997, факс +38 (044) 241.7233
kryuchin@ipri.kiev.ua
http://www.ipri.kiev.ua